20.10.17
Zmiana cen Usług Telekomunikacyjnych świadczonych przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terytorium UE.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającym środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającym dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii - z dniem 15 czerwca 2017 r. ulegną zmianie ceny za Usługi Telekomunikacyjne świadczone przez Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. w roamingu na obszarze Unii Europejskiej.


Nowe zasady naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne obowiązujące klientów Abonamentowych Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2017 r:
• Cena za minutę wykonanego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,19 zł;
• Cena za minutę odebranego połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,00 PLN

• Cena za wystanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro wyniesie 0,18 zł;

Ceny wskazane powyżej zawierają podatek od towarów i usług.
W związku z wprowadzeniem nowych zasad w roamingu międzynarodowego zmianie ulegnie cennik Pozostałych Rozmów Telefonicznych obowiązujący do umów podpisanych od dnia 15.06.2017 r. Szczegóły na www .tkchopin.pl.