Zmiana w dokumentacji abonenckiej – komunikat

Informacja w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

28.10.2022

Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Multimedia Capital Two Sp. z o.o., zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 60a ust. 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne Regulamin Szczegółowy Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Capital Two sp. z o.o.

1

Informacja o zmianie

Zmiana polega na dodaniu do Regulaminu Szczegółowego Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Multimedia Capital Two sp. z o.o. po punkcie 56 punkty 57 i 58 o następującej treści:

57 . W przypadku korzystania z dostępu do sieci i usług innych operatorów, w tym w ramach roamingu, jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych może różnić się od jakości świadczonej przez Operatora. Na jakość tych usług mają wpływ czynniki takie jak: szybkość, opóźnienia i dostępność pewnych technologii, zasięg lub wahania ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak topografia terenu, warunki atmosferyczne, odległość od stacji bazowej, aktualne obciążenie danej stacji nadawczo odbiorczej, zakłócenia innych urządzeń wykorzystujących łączność radiową lub emitujących silne pole elektromagnetyczne, czynniki związane z przeszkodami fizycznymi w przypadku łączności bezprzewodowej – budowle, budynki, ściany, stropy czy stałe elementy krajobrazu, a także dostępność usługi roamingu lub niektórych usług w ramach tej usługi.

58 . Operator w ramach roamingu umożliwia Abonentowi korzystanie z usługi połączenia z sieciami nienaziemnymi. Opłata za korzystanie z ww. usługi określona jest w Cenniku. Możliwość korzystania z usługi połączenia z sieciami nienaziemnymi jest domyślnie zablokowana dla Abonenta. Jednocześnie Operator zapewnia możliwość zdjęcia blokady, jednakże wniosek o zdjęcie takiej blokady będzie mógł zostać zarejestrowany w przypadku połączenia się z naziemną siecią telekomunikacyjną. Abonent może złożyć wniosek o aktywację usługi połączenia z sieciami nienaziemnymi w Centrum Obsługi Klienta oraz w Biurach Obsługi Klienta.

2

Informujemy, że wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie 1 lipca 2022r. W przypadku braku ich akceptacji przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, której jesteście Państwo stroną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub dokumentowo do dnia wejścia w życie zmian. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a przy tym powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych. W razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Operatorowi będzie zatem przysługiwać roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Przyłącze do sieci

Chciałbyś mieć w swoim miejscu zamieszkania nasze usługi?

58 738 97 01

lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

58 738 97 01
nasza infolinia jest czynna: 24h/7

Możesz zostawić też swój numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.