Zmiany w Zasadach korzystania z Limitu Transmisji Danych UE obowiązujące od 01.01.2024r.

29.11.2023

Zmiany w zasadach korzystania z limitu transmisji danych UE obowiązujące od 01.01.2024r.


Szanowni Abonenci, informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o., zwana dalej „Operatorem” zmienia w trybie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne zasady korzystania z limitu transmisji danych UE będące integralną częścią Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych.

Limit Transmisji Danych UE to pakiet na transmisję danych realizowaną w roamingu w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Wielkość tego Limitu jest zależna m.in. od maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych, która od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 1,55 EUR za GB, czyli będzie niższa w stosunku do dotychczasowej o 0,25 EUR za GB. W konsekwencji tej obniżki nastąpi podwyższenie limitów GB UE, obliczanych wg wzoru:

wielkość limitu =  2 x ( A / (B x 1,23 X C) )

gdzie:
„A” – opłata abonamentowa brutto
„B” – maksymalna stawka hurtowa w 2024 r.
„C” – kurs EUR (4,71 PLN)

Konsekwencją zmian maksymalnej stawki hurtowej za transmisję danych będzie także obniżka, z 0,0102 zł do 0,009 zł za 1 MB, opłaty za transmisję danych po wykorzystaniu Limitu Transmisji Danych UE, a ponadto obniżka do kwoty 0,009 zł opłat dodatkowych za wysłaną wiadomość MMS oraz za każdy MB transmisji danych. Przypominamy w tym miejscu, że opłaty dodatkowe są naliczane w przypadku stwierdzenia ryzyka niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Usług roamingu regulowanego.

Informujemy, że wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z wprowadzeniem powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usługi Telefonii Komórkowej, której są Państwo stroną.
W związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, a przy tym powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi przyznanej Abonentowi.

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dostarczone do Operatora, nie później niż do 31 grudnia 2023 roku. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie lub w formie dokumentowej. W treści wypowiedzenia składanego w związku z powyżej określonymi zmianami, prosimy o wyraźne powołanie się na wskazane zmiany. Jedynie wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu ze skutkiem na dzień wprowadzenia zmian w życie. W przypadku niespełnienia tego warunku, wypowiedzenie może zostać uznane przez Operatora jako złożone na warunkach ogólnych.

Załączniki:

Zaktualizowany Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązujący od 01.01.2024r.

 

Przyłącze do sieci

Chciałbyś mieć w swoim miejscu zamieszkania nasze usługi?

Zadzwoń: 58 738 97 01

lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

58 738 97 01
nasza infolinia jest czynna: 24h/7

Możesz zostawić też swój numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.