menu icon

PROJEKT CK STOS

Opis projektu

Projekt CK STOS zakłada realizację dwóch podstawowych celów: inwestycyjnego (budowa gmachu dla CI TASK) oraz rozwojowego (utworzenie centrum kompetencji dotyczącego czterech nowoczesnych technologii: Chmury Obliczeniowej (CC – Cloud Computing, Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), Ogromnych Zbiorów Danych (Big Data) oraz Sztucznej Inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Dzięki powstaniu nowoczesnych i bezpiecznych serwerowni pojawi się możliwość instalowania odpowiednich serwerów, w tym superkomputerów i systemów dyskowych, a tym samym gromadzenia i analizy różnego typu danych, w tym intradyscyplinarnych. Rozwinięta zostanie metoda wytwarzania usług inteligentnych typu SMART, umożliwiających budowę aplikacji chmurowych zorientowanych na potrzeby nauki jak też gospodarki, administracji i biznesu. Poza tym stworzone zostaną warunki do dalszego wzrostu możliwości sieci akademickiej TASK oraz obliczeń wielkoskalowych, w tym zwiększanie zasobów chmury obliczeniowej TASKcloud, a także do powstania nowych laboratoriów w ramach innych projektów realizowanych w CI TASK.

Konsorcjum projektu

- Politechnika Gdańska CI TASK (Lider Projektu)

- CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wartość projektu wynosi 155 736 786,65 PLN. Generalnym wykonawcą inwestycji jest NDI Spółka z o.o. oraz NDI Sopot SA z siedzibą w Sopocie. Projekt architektoniczny został przygotowany przez pracownię Arch-Deco Sp. z o.o.

Dane o projekcie

Tytuł projektu: „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Instytucje finansujące: Województwo Pomorskie, Minister Edukacji i Nauki

Oś priorytetowa: RPO WP (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020): 01. Komercjalizacja wiedzy

Działanie: 01.02. Transfer wiedzy do gospodarki

Numer Projektu: RPPM.01.02.00-22-0001/17

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Źródła finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Politechniką Gdańską (UMOWA NR 14/2021/RPO).

Szczegółowy opis projektu znajduje się pod adresem: https://stos.gda.pl/

Twoje usługi

Internet

brak pakietu

kliknij by wybrać Dodaj

Telefon

brak pakietu

kliknij by wybrać Dodaj

Telewizja

brak pakietu

kliknij by wybrać Dodaj

Internet Mobilny

brak pakietu

kliknij by wybrać Dodaj

Telefon Mobilny

brak pakietu

kliknij by wybrać Dodaj
WYŚLIJ ZAMÓWIENIE LUB URUCHOM USŁUGĘ SAMODZIELNIE W EBOK-U
Kontakt z doradcą
Imię*:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
Usługa:
Adres instalacji
Miejscowość*:
Ulica*:
Nr domu*:
Mieszkanie:
Wyślij
Asystent
Zamknij okienko asystenta ASYSTENT

Adresy biur obsługi klienta

  • Wejherowo, ul. Przemysłowa 3
  • Puck, ul. Przebendowskiego 23/a
  • Krokowa, ul. Krótka 7
  • Gdańsk, ul. Pilotów 3/3

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ