27.08.18
Zmiany w Polityka Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należącym do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny, stosuje Politykę Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należącym do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu dla usług: odebranie lub wykonanie połączenia głosowego w Roamingu, wysłanie wiadomości SMS w Roamingu, odebranie lub wysłanie MMS-a w Roamingu, dostęp do Internetu za pomocą transmisji danych w Roamingu („Roaming Regulowany”) od dnia 1.01.2018wprowadza się nowe stawki za usługi w Roamingu Regulowanym
a) 0,16 zł za minutę wykonanego połączenia głosowego,
b) 0,03 zł za minutę odebranego połączenia głosowego,
c) 0,05 zł za wysłanie wiadomości SMS,
d) 0,025 zł za wysłanie MMS-a,
e) 0,025 zł za dostęp do Internetu (za 1 MB transmisji danych).

Szczegóły znajdują się w cenniku usług Telekomunikacyjnych dla Klientów indywidualnych pod adresem https://tkchopin.pl/telefon-mobilny/pliki.html