01.03.21
Informujemy, że 8 marca nastąpiła zmiana częstotliwości następujących kanałów: TV Republika (LCN 120) zmienia częstotliwość na 642 MHz, Filmbox Premium HD (LCN 205) zmienia częstotliwość na 754 MHz, Mezzo Live HD (LCN 615) zmienia częstotliwość na 754 MHz. Po tej zmianie, zalecamy wykonać wyszukiwanie programów na wszystkich odbiornikach w celu uniknięcia problemów z odbiorem tych kanałów.