28.06.21
TVP 4K w naszej ofercie! Włącz kanał 931, częstotliwość 746 MHz w sieci TK Chopin! W przypadku braku odbioru programu należy uruchomić wyszukiwanie kanałów.