24.06.22
Zmiana Cennika Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych z dniem 01.08.2022r.

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2022r. wchodzi w życie nowy Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów indywidualnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nim. W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, w terminie do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 sierpnia 2022 roku, możecie Państwo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. W razie skorzystania z tej możliwości, dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej przy zawarciu umowy. Nowy cennik został rozesłany do wszystkich naszych abonentów, jest również dostępny na naszej stronie internetowej https://tkchopin.pl w sekcji "Dokumenty do pobrania".

Z poważaniem,
Telewizja Kablowa Chopin