30.11.22
Informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, w tym wynikającą z niego zmianą stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany polegają na:

1. Obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za:
- połączenie głosowe odebrane – do 0,02 zł za 1 minut,
- transmisję danych – do 10,43 zł za 1 GB (zgodnie z uprzednio wysłanym mailem),
2. Obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych za transmisję danych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie do 10,43 zł za każdy GB transmisji danych ,
Podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. oferuje Państwu te usługi na warunkach nie mniej korzystnych niż oferowane na terytorium Polski, w szczególności pod względem jakości usług telekomunikacyjnych. Ze względu na specyfikę usług świadczonych w roamingu w pewnych sytuacjach jakość ta może jednak się różnić od jakości usług oferowanych na terytorium Polski, co może być spowodowane w szczególności różnicami w generacji sieci operatorów uczestniczących w roamingu, czy też stosowanymi przez nich odmiennymi warunkami lub technologiami. Szczegółowe informacje odnośnie jakości znajdą Państwo w regulaminie usług na stronie www.tkchopin.pl.

W przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku, przedstawionych w niniejszym komunikacie, do dnia wejścia w życie zmian, tj. do dnia 1 stycznia 2023 roku, przysługuje Państwu prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, do której zastosowanie ma dany Cennik w trybie i na warunkach w niej określonych. Ponieważ zmiany w Cenniku wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. przysługuje roszczenie o zwrot ulg, o ile umowa takie ulgi przewiduje.

Mamy nadzieję, że nowe, niższe stawki oraz wprowadzone zmiany będą dla Państwa satysfakcjonujące.