FON Telefon

28.08.2023
FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące
FON Telefon
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie zadzwoń do nas!
1
Ile kosztują połączenia telefoniczne wewnątrz sieci Operatora?

Połączenia wewnątrz naszej sieci są całkowicie bezpłatne, bez względu na porę dnia.

2
Jak przenieść numer telefonu od innego operatora?

Chcąc podpisać umowę na pakiet telefoniczny (z zachowaniem dotychczasowego numeru) w sieci Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. należy przyjść do Biura Obsługi Klienta z ostatnią, łączną fakturą wystawioną przez aktualnego operatora telefonicznego. Na miejscu zostanie wypełniony wniosek o przeniesienie numeru oraz inne niezbędne dokumenty. Wniosek o przeniesienie numeru podpisuje osoba, na którą aktualnie widnieje umowa u obecnego operatora telefonicznego.

3
Przenoszę numer telefonu do sieci Operatora od innego Operatora – jak się dowiem o terminie rozpoczęcia świadczenia usługi?

W chwili podpisywania dokumentów o przeniesienie numeru, należy wskazać dogodny sposób poinformowania (telefoniczny, mailowy). Gdy tylko Operator uzyska informację o terminie i możliwości przeniesienia numeru, niezwłocznie powiadamia o tym Abonenta.

4
Czy przeniesienie telefonu do Operatora jest usługą bezpłatną?

Tak, usługa ta jest bezpłatna.

5
Czy przenosząc telefon od innego Operatora wykorzystane będzie gniazdo „starego” Operatora?

Nie, ponieważ Operator posiada własne kable. Telefon podłączony jest do urządzenia zwanego modemem, a ten podłączony jest do gniazdka telewizyjnego i elektrycznego.

6
Czy do usługi telefonicznej potrzebny jest komputer czy jakikolwiek inny sprzęt?

Usługa w żaden sposób nie jest związana z posiadaniem komputera. Niezbędny natomiast jest modem telefoniczny, który dostarcza Telewizja Kablowa Chopin.

7
Jak sprawdzić stan rachunku telefonicznego?

Po wykonaniu połączenia na darmowy numer 9444 centrala automatycznie sprawdza bieżący stan rachunku i odczytuje go klientowi. Uwaga! Informacja ta jest dokładna dla Abonentów z taryfami, które nie zawierają darmowych minut, ponieważ koszt połączeń z danego dnia przeliczany jest na darmowe minuty (oczywiście do ich wyczerpania) o północy.

8
Kto może skorzystać z pakietu telefonicznego SENIOR ?

Pakiet ten jest dostępny dla wszystkich osób posiadających legitymację emeryta/rencisty.

9
Czy po zawarciu umowy modem przechodzi na własność Klienta?

Zgodnie z zawieraną umową modem jest własnością Operatora, czyli Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o.. Klient podczas trwania umowy użytkuje go i jest zobowiązany do jego zwrotu wraz z zasilaczem, opakowaniem, płytką CD ze sterownikami i kablami sieciowymi w stanie nienaruszonym, po zakończeniu umowy.

10
Czy istnieje możliwość zastrzeżenia numeru?

Usługa zastrzeżenia numeru jest opcją bezpłatną. Należy jednak zgłosić chęć zastrzeżenia w formie pisemnej. Zastrzeżenie może dotyczyć prezentacji numeru i/lub danych.
Zastrzeżenie prezentacji polega na tym, że numer nie będzie wyświetlany na telefonie odbiorcy połączenia telefonicznego. Natomiast zastrzeżenie danych Abonenta powoduje nie podawanie ich do książki telefonicznej. Aby działanie to było skuteczne, należy to jak najszybciej zgłosić (najlepiej wraz z aktywacją numeru), zanim przekażemy dane do książek telefonicznych.

11
Gdzie można sprawdzić billing telefoniczny?

Billing można sprawdzić za pośrednictwem naszej strony internetowej po zalogowaniu się do systemu eBOK. Na życzenie Abonenta billing może też zostać wysłany pocztą lub na podany adres mailowy za opłatą zgodną z cennikiem.

12
Jak skonfigurować automatyczne budzenie w telefonie stacjonarnym?

W naszej sieci usługa ta jest bezpłatna. Instrukcję znaleźć można na naszej stronie internetowej. Aktywacja usługi pozwala na ustawienie przez Abonenta budzenia:

a) na określoną godzinę (tak zwane budzenie jednokrotne). Wówczas :
Abonent dzwoniąc na numer 55HHMM# aktywuje usługę, *#55# sprawdza stan usługi, #55# dezaktywuje usługę. Gdzie HH oznacza godzinę, a MM minutę. Po aktywacji budzenia centrala zadzwoni do Abonenta jednokrotnie o oznaczonej godzinie.

b) na określoną godzinę, w określonych przez niego dniach tygodnia (tak zwane budzenie wielokrotne). Wówczas:
Abonent dzwoniąc na numer *57*HHMM*YYYYYYY# aktywuje usługę, *#57# sprawdza stan usługi, #57# dezaktywuje usługę. Gdzie HH oznacza godzinę, a MM minutę. W miejsce YYYYYYYnależy wpisać dni tygodnia w jakie ma być aktywne budzenie (1-pniedziałek, 2-wtorek itd.). Po aktywacji budzenia centrala zadzwoni do Abonenta w wyznaczone dni o oznaczonej godzinie.

13
Czy można przekierować połączenia telefonu stacjonarnego np.: na telefon komórkowy?

Tak, usługę przekierowania bezwarunkowego można uruchomić samodzielnie w następujący sposób:

a) aktywacja usługi: należy podnieść słuchawkę, następnie wykręć numer *21*, wybrać numer przekierowania ……………, wcisnąć # , odłóż słuchawkę

b) usunięcie usługi: należy podnieść słuchawkę, wykręć numer #21# , odłóż słuchawkę

14
Jak uruchomić przekierowanie połączenie gdy telefon jest zajęty?

Aby uruchomić usługę należy:

a) podnieść słuchawkę, wykręcić numer *67*, wybrać numer przekierowania, wcisnąć #, odłożyć słuchawkę

b) usunięcie usługi: należy podnieść słuchawkę, wykręcić numer #67#, odłożyć słuchawkę.

15
Czy przy wykupionym abonamencie telefonicznym, można w jakiś sposób podłączyć posiadany telefon stacjonarny do systemu alarmowego?

Telefony stacjonarne oferowane w Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. mogą być stosowane do połączenia z centralą alarmową. Trzeba jednak pamiętać, że modem kablowy, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja telefoniczna, wymaga zasilania. Zasilania wymagają również wszystkie urządzenia pośrednie między modemem i centralą telefoniczną TKChopin. Stąd, w przypadku dłuższych awarii sieci energetycznej, nie będą działały powiadomienia z centrali alarmowej.

16
Jakie są parametry jakościowe usługi telefonii, która oferowana jest przez Operatora?

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. oferuje minimalny poziom jakości usług transmisji głosu w telefonii stacjonarnej na poziomie 4. Jest to wartość wskaźnika jakości transmisji głosu MOS (Mean Opinion Score) mierzona metodą ACR (Absolute Category Rating).

17
Jak sprawdzić zasięg?

Zasięg sprawdzić można na stronie internetowej https://tkchopin.pl/telefon-mobilny.html- zakładka mapa zasięgu, w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii 58 738 97 01.

18
Gdzie mogę znaleźć kod PUK, PIN?

Kody znajdziesz w zestawie startowym, do którego była dołączona karta SIM. W przypadku braku dostępu do tej informacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Informacja o kodach zostanie Ci przekazana, jeżeli: – Jesteś właścicielem numeru; – Jesteś pisemnie upoważniony do otrzymywania informacji o numerze. Należy pamiętać, że dziesięciokrotne błędne wpisanie numeru PUK, zablokuje na stałe kartę SIM i będzie wymagana jej wymiana.

19
Do czego służą pomocne kody?

Pomocne kody USSD służą do efektywnego korzystania z telefonu, m.in. do aktywowania usług. Lista pomocnych kodów znajduje się na stronie internetowej https://tkchopin.pl/telefon-mobilny.html w zakładce pomocne kody.

20
Jaką mam taryfę?

Informację o aktualnej taryfie uzyskać można logując się na swoim koncie w e-BOK-u, dzwoniąc na infolinię 58 738 97 01 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

21
Jak sprawdzić ceny połączeń w krajach Unii Europejskiej?

Cennik połączeń znajduje się na stronie internetowej https://tkchopin.pl/telefon-mobilny.html w zakładce cennik rozmów lub można go otrzymać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

22
Co to jest Roaming?

Jest to usługa, która umożliwia swobodne korzystanie z telefonu poza granicami Polski.

23
Jak włączyć i wyłączyć roaming?

Usługę można uruchomić dzwoniąc na infolinię 58 738 97 01 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

24
Jak korzystać z telefonu w roamingu?

Połączenia lokalne: dzwoniąc z zagranicy z telefonu naszej sieci wybierz: – „+” lub 00, – numer kierunkowy kraju, w którym jesteś, – numer kierunkowy miasta lub sieci komórkowej, – numer osoby, do której chcesz zadzwonić.

25
Jak w roamingu zadzwonić do Polski lub wykonać inne połączenie międzynarodowe?

Dzwoniąc do Polski z zagranicy wybierz: – „+” lub 00, – numer kierunkowy kraju, do którego dzwonisz, – numer kierunkowy miasta lub sieci komórkowej, – numer osoby, do której chcesz zadzwonić. W nielicznych sieciach zamiast „+” lub „00” użyj cyfr obowiązujących w danym kraju dla uzyskiwania połączeń międzynarodowych.

26
Jak w roamingu wysłać SMS-a?

SMS-y wysyłasz w taki sam sposób jak w Polsce. Przed numerem, pod który wysyłasz wiadomość, wpisz prefiks kraju (np. wysyłając wiadomość pod numer Polski poprzedź go prefiksem +48).

27
Jak uniknąć logowania do sieci zagranicznego operatora?

W rejonach przygranicznych mogą pojawić się sytuacje, w których telefon naszej sieci zaloguje się automatycznie do sieci zagranicznego operatora. Jeżeli wykonasz wtedy połączenie (bądź odbierzesz połączenie przychodzące), zostaniesz obciążony opłatą roamingową, która może być wyższa od opłaty krajowej. Aby uniknąć takiej sytuacji należy: – sprawdź statusu zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji „Ustawienia”). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać naszą sieć. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. – Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

Instrukcja ustawień MMS dla MaxCom MM720BB

Przyłącze do sieci

Chciałbyś mieć w swoim miejscu zamieszkania nasze usługi?

Zadzwoń: 58 738 97 01

lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

58 738 97 01
nasza infolinia jest czynna: 24h/7

Możesz zostawić też swój numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.