Z dniem 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie nowy Cennik Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku akceptacji zmian nie musicie Państwo nic robić. Jednocześnie, stosownie do treści art. 61 ust. 5(1) Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie tj. do dnia 1 sierpnia 2024 r. Wykaz zmian, które znalazły się w nowym cenniku znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty na naszej stronie internetowej.

Baza dokumentów

Kategorie

Wybierz kategorię dokumentów:

Cenniki usług i Regulaminy ogólne

FANA Telewizja

FEST Internet stacjonarny

FEST Internet mobilny

FON Telefon stacjonarny

FON Telefon mobilny

Instrukcje

Wzory umów

Cenniki usług

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący od dnia 01.08.2024r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od dnia 01.08.2024r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący do umów zawartych od 01.04.2024r. (Aktualizacja stawek roamingowych 15.05.2024r.)

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.04.2024r. Dla umów zawartych począwszy od 01.04.2024r. (Aktualizacja stawek roamingowych 15.05.2024r.)

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.01.2024r. Dla umów zawartych przed 01.04.2024r. (Aktualizacja stawek roamingowych 15.05.2024r.)

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący do umów zawartych od 01.04.2024r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący do umów zawartych od 01.04.2024r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dlaKlientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.01.2024r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący od 12.06.2023

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący od 01.01.2023

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.06.2023r.

 • Cennik Pozostałych Rozmów Telefonicznych - obowiązujący od 15.06.2017r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.01.2023r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych - obowiązujący od 01.08.2022r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.08.2022r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych - obowiązujący od 01.07.2022r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych -obowiązujący od 01.01.2022 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych -obowiązujący od 01.08.2021 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych -obowiązujący od 01.04.2021 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych -obowiązujący od 01.04.2021 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych -obowiązujący od 23.06.2020 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych -obowiązujący od 01-01-2020 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych-obowiązujących od 01-09-2019 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych-obowiązujących od 01-09-2019

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych-obowiązujących od 01-04-2019 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych-obowiązujących od-01-04-2019 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych-obowiązujących od-01-12-2018 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych-obowiązujących od 01-12-2018 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych-obowiązujących od 15-06-2017 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 01.07.2016 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 15.10.2015 r

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 29.05.2015 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych obowiązuje od 29.05.2015 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 11.05.2015 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 25.12.2014 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych obowiązuje od 25.12.2014 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 15.08.2014 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Biznesowych obowiązuje od 01.07.2014 r.

 • Cennik Usług Telekomunikacyjnych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 01.07.2014 r.

 • Cennik Usług Telewizyjnych obowiązuje do 30.06.2014 r. z mocą od dnia 01.07.2014 r

 • Cennik Usług Telewizyjnych obowiązuje od 11.12.2013 r.

Regulaminy ogólne

 • Regulamin Świadczenia Usług przez Chopin Telewizja Kablowa Spółka z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 3

Dokumentacja uzupełniająca

 • Wykaz zmian limitów transmisji danych od 15 maja 2024r.

Regulaminy usług

 • Regulamin promocji "SUPER TV 2024"

 • Regulamin Promocji „MULTIROOM 2024”

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI TV 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI NET 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI NET 2024 STOP e-faktura"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI KDR 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI KDR 2024 STOP e-faktura"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI 2024 STOP e-faktura"

 • Regulamin promocji "SUPER BOX 2024"

 • Regulamin promocji "SUPER BOX KDR 2024"

 • Regulamin promocji "SUPER BOX KDR 2024 e-faktura"

 • Regulamin promocji "PACZKA PEŁNA KORZYŚCI 2024"

 • Regulamin promocji "PACZKA PEŁNA KORZYŚCI 2024 e-faktura"

 • Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024"

 • Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024 e-faktura"

 • Regulamin Sezon na Paczkę KRD 2024

 • Regulamin Sezon na Paczkę 2024

 • Regulamin Multiroom 2023

 • Regulamin Masakra Cenowa 2023 - STOP

 • Regulamin Jesienna Paczka

 • Regulamin Jesienna Paczka KDR

 • Regulamin promocji "ChopinGO - Złotówka przez 3 miesiące"

 • Regulamin promocji "Złotówka przez 3 miesiące"

 • Regulamin promocji "Dla Przyjaciół"

 • Regulamin promocji "Dla Przyjaciół KDR"

 • Regulamin promocji "Szybkie Łącze Kontynuacja"

 • Regulamin promocji "Wietrzenie Magazynów"

 • Regulamin Promocji "Zimowa Paczka"

 • Regulamin Promocji "Zimowa Paczka" dla Karty Dużej Rodziny

 • Regulamin Promocji "Super Paczka" Karta Dużej Rodziny Kontynuacja

 • Regulamin Promocji "Super Paczka" Kontynuacja

 • Regulamin promocji "Moc Internetu G-data"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu"

 • Regulamin Promocji "Wspieramy Przedsiębiorców"

 • Regulamin promocji "Super Paczka"

 • Regulamin promocji "Super Paczka KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka G-data"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu G-data"

 • Regulamin promocji "Chopin Net Biznes 12"

 • Regulamin promocji "Start Box"

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium"

 • Regulamin promocji "Telewizja internetowa"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150 G-data"

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium"

 • Regulamin promocji "Gorąca promocja"

 • Regulamin promocji "Moc oszczędzania"

 • Regulamin promocji "HBO+HBO Max"

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium"

 • Regulamin promocji "Telewizja Internetowa"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej Gdata"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej KDR"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej"

 • Regulamin promocji "Start Box"

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium"

 • Regulamin promocji Telewizja Internetowa

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK

 • Regulamin promocji "Pakiety do 5 złotych"

 • Regulamin promocji "Wakacje cenowe"

 • Regulamin promocji "Wakacje cenowe Smat Box"

 • Regulamin promocji "Szok cenowy"

 • Regulamin promocji "Start Box za mniej niż 5 zł"

 • Regulamin promocji "Start Box" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Multiroom" obow. od 12.07,2021

 • Regulamin promocji "Multiroom Mini" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Pakiety za mniej niż 5 zł" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Ostre przyspieszenie GData"

 • Regulamin promocji "Oferta dla powracających" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Masakra cenowa KDR"

 • Regulamin promocji "Masakra cenowa GData"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej", obow. od 28.07.2021

 • Regulamin Promocji Wakacje Cenowe Smart Box

 • Regulamin Promocji Wakacje Cenowe obowiązujący od 14.04.2021

 • Regulamin Promocji Oferta dla powracających,

 • Regulamin Promocji Pakietów Premium

 • Regulamin promocji "Szok cenowy"

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o.

 • Regulamin promocji "StartBox za mniej niż 5 zł"

 • Regulamin promocji "Pakiety za mniej niż 5 zł"

 • Regulamin promocji "MASAKRA CENOWA - KDR"

 • Regulamin promocji "Multiroom mini", obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Multiroom", obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "START BOX", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "Start Box Gdańsk", obow. od 17.02.2020

 • Regulamin promocji "Smart Box Gdańsk", obow. od 17.02.2020

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa G DATA", obow. od 12.07.2021

 • HBO + HBO GO promocja

Regulaminy Archiwum

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium", obow. od 1.03.2020

 • Regulamin promocji "Start Box", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium", obow. od 02.12.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Smart Box", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Start Box", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "SMART BOX", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "MASAKRA CENOWA", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium", obow. od 1.03.2020

 • Regulamin promocji "SMART BOX", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 01.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa G DATA", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa G DATA", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "Canal+P8” obowiązuje od 1.06.2019r.

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa"

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR"

 • Regulamin Promocji „Multiroom”

 • Regulamin Promocji „Multiroom mini”

 • Regulamin Promocji "Canal+P8”

 • Regulamin promocji_Paczka światłowód

 • Regulamin promocji_Nasza Paczka

 • Regulamin promocjo_Świąteczna paczka

 • Regulamin promocji_Wieczory z Canal+

 • Regulamin promocji "Chopin Mix KDR" obow. od 26.11.2018

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o._obowiązuje od 12.12.2018 _data publikacji

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Regulamin promocji - Chopin Mix

 • Regulamin promocja_Światłowód_paczka

 • Premium dla obecnych Klientów

 • Regulamin promocji_W pakiecie najtaniej

 • Regulamin promocji_Paczka na start

 • Regulamin promocji_Multiroom promo

 • Regulamin promocji_ Multiroom kids

 • HBO+HBO GO dla nowych Klientów

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium", obow. od 01.06.2020

 • Regulamin promocji "MASAKRA CENOWA", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "Smart Box", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Pakiety Premium", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Smart Box", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Chopin Mix KDR" obow. od 26.11.2018

 • HBO+HBO GO dla nowych Klientów

 • Regulamin promocji_Paczka na start

 • Regulamin promocji_Multiroom promo

 • Regulamin promocji_ Multiroom kids

 • HBO GO Elastycznie

 • Dziecinnie Prosta promocja (tv, internet, tel) -obecni Klienci

 • Dziecinnie Prosta (tv, internet) - nowi Klienci

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 10.01.2017 data publikacji 01.12.2016

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 01.01.2017 r. data publikacji 01.12.2016

 • Zimowa Promocja III

 • Zimowa Promocja na Start I

 • Zimowa Promocja na Start I

 • Zimowa Promocja na Start I

 • Powakacyjna promocja - Mix

 • Regulamin promocji Wiosenny rozkwit obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Regulamin promocji Wiosenna Internet obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Dziecinnie Prosta (tv, internet) - nowi Klienci

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej Sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący 15.10.2015

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 29.05.2015 r. - data publikacji 29.05.2015 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 25.12.2014 r. - data publikacji 24.12.2014 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 08.06.2014 r. - data publikacji 07.05.2014 r.

 • Regulamin świadczenia usług Telewizji Kablowej Chopin obowiązuje od dnia 22.06.2013 r.

Wykazy kanałów TV

 • Wykaz kanałów

 • Wykaz kanałów Start Box

 • Wykaz kanałów pakiet brązowy

Regulaminy usług

 • Regulamin promocji "Gazeta TK Chopin info 2024"

 • Regulamin promocji "SUPER NET 2024"

 • Regulamin promocji "SUPER NET 2024 e-faktura"

 • Regulamin promocji "Kempingi 2024"

 • (NET) 2024.04.01 Internet Biznes 2024

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI NET 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI NET 2024 STOP e-faktura"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI KDR 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI KDR 2024 STOP e-faktura"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI 2024 STOP"

 • Regulamin promocji "TRZYMAJ Z NAMI 2024 STOP e-faktura"

 • "Regulamin promocji "Super Box 2024 e-faktur"

 • "Regulamin promocji "Super Box KDR 2024"

 • "Regulamin promocji "Super Box KDR 2024 e-faktura"

 • "Regulamin promocji "Super Box 2024 e-faktura"

 • "Regulamin promocji "Paczka Pełna Korzyści 2024"

 • "Regulamin promocji "Paczka Pełna Korzyści 2024 e-faktura"

 • "Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024"

 • "Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024 e-faktura"

 • Regulamin Sezon na Paczkę 2024

 • Regulamin Sezon na Paczkę KRD 2024

 • Regulamin Sezon na Net2024

 • Regulamin Święta za pasem

 • Regulamin Mikołajki 2023

 • 2023.11.27 Cyber Monday 2023

 • 2023.11.24 Black Friday 2023

 • Regulamin Więcej za mniej 2023 - STOP

 • Regulamin Masakra Cenowa 2023 - STOP

 • Regulamin Black Weeks 2023

 • Regulamin Jesienna Net

 • Regulamin Jesienna Net kontynuacja

 • Regulamin Jesienna Paczka

 • Regulamin Jesienna Paczka KDR

 • Regulamin promocji "ChopinGO - Złotówka przez 3 miesiące"

 • Regulamin promocji "Złotówka przez 3 miesiące"

 • Regulamin promocji "Szybkie Łącze Kontynuacja"

 • Regulamin promocji "Dla Przyjaciół"

 • Regulamin promocji "Dla Przyjaciół KDR"

 • Regulamin promocji "Wietrzenie magazynów"

 • Regulamin promocji "GPON Reda-Rumia"

 • Regulamin Promocji "Zimowa Paczka" dla Karty Dużej Rodziny

 • Regulamin Promocji "Moc Internetu" Kontynuacja

 • Regulamin Promocji "Super Paczka" dla Karty Dużej Rodziny Kontynuacja

 • Regulamin Promocji "Super Paczka" Kontynuacja

 • Regulamin Promocji "Szybkie Łącze"

 • Regulamin Promocji "Zimowa Paczka"

 • Regulamin Promocji "Wspieramy Przedsiębiorców"

 • Regulamin promocji "Super Paczka"

 • Regulamin promocji "Super Paczka KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka G-data"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu G-data"

 • Regulamin promocji "Chopin Net Biznes 12

 • Regulamin promocji "Wspieramy przedsiębiorców"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300 KDR"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150 KDR"

 • Regulamin promocji "Net Radiowy Priv"

 • Regulamin promocji "Moc Internetu" - obowiązuje od 01.08.2022r.

 • Regulamin promocji "Moc Internetu G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 800 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 650 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 300 G-data"

 • Regulamin promocji "Super Paczka 150 G-data"

 • Regulamin promocji "Sezon 2022"

 • Regulamin promocji "Gorąca promocja"

 • Regulamin promocji "Moc oszczędzania"

 • Regulamin promocji "Chopin Net Senior"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej KDR"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej Gdata"

 • Regulamin promocji "Megabitowa moc korzyści Gdata"

 • Regulamin promocji "Megabitowa moc korzyści na start"

 • Regulamin promocji "Megabitowa moc korzyści"

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej"

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK

 • Regulamin promocji "Pakiety do 5 złotych"

 • Regulamin promocji "Internet dla ucznia"

 • Regulamin promocji "Wakacje cenowe" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Wakacje cenowe Smat Box" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Wakacje cenowe net" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Szok cenowy" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Start Box za mniej niż 5 zł" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Decydujesz ile surfujesz" obow od 08.07.2021

 • Regulamin promocji "Pakiety za mniej niż 5 zł" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Ostre przyspieszenie GData" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Oferta dla powracających" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Net radiowy priv" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Masakra cenowa KDR" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Masakra cenowa GData" obow. od 12.07.2021

 • Regulamin promocji "Więcej za mniej", obow. od 28.07.2021

 • Regulamin Promocji Wspieramy Przedsiębiorców_obowiązuje od 25.06.2021

 • Regulamin Promocji Wakacje Cenowe obowiązujący od 14.04.2021

 • Regulamin Promocji Wakacje Cenowe Smart Box obowiązujący od 12.07.2021

 • Regulamin Promocji Wakacje Cenowe NET obowiązujący od 14.04.2021

 • Regulamin Promocji Szybki Biznes, obow. od 07.04.2021

 • Regulamin Promocji Paczka dla Biznesu, obow. od 07.04.2021

 • Regulamin Promocji Internet Radiowy dla Klientów Indywidualnych. obow. od 12.07.2021

 • Regulamin Promocji Internet Radiowy dla Biznesu,

 • Regulamin Promocji Oferta dla powracających

 • Regulamin promocji "Szok cenowy", obow. od 23.11.2020

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o

 • Regulamin promocji "Pakiety za mniej niż 5 zł",

 • Regulamin promocji "StartBox za mniej niż 5 zł"

 • Regulamin promocji "MASAKRA CENOWA - KDR"

 • Regulamin promocji "MASAKRA CENOWA"

 • Regulamin promocji "Ostre Przyspieszenie Gdata"

 • Regulamin promocji "Smart Box Gdańsk" obow. od 17.02.2020

 • Regulamin promocji "Ostre przyspieszenie Gdańsk”

 • Regulamin promocji "CHOPIN NET SENIOR GDAŃSK”

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa G DATA",

 • Promocja HBO GO internet

Regulaminy archiwum

 • Regulamin promocji "Internet dla ucznia", obow. od 12.01.2021

 • Regulamin promocji "Internet dla Studenta", obow. od 17.08.2020

 • Regulamin promocji "Internet dla Ucznia", obow. od 17.08.2020

 • Regulamin promocji "Ostre Przyspieszenie", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji " SMART BOX", obow. od 21.05.2020

 • Regulamin promocji "Smart Box", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 21.12.2019

 • Regulamin promocji "Smart Box", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Paczka dla Biznesu - Internet + Telefon", obow. od 01.09.2019

 • Regulamin promocji "Ostre Przyspieszenie", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Ostre Przyspieszenie G DATA", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa G DATA", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Internet dla biznesu", obow. od 02.09.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa + G DATA", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "OSTRE PRZYSPIESZENIE + G DATA”, obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "OSTRE PRZYSPIESZENIE”, obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji " Internet dla Biznesu - Internet + G DATA", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji " Internet dla Biznesu - Internet", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "Paczka dla Biznesu - Internet + Telefon + G DATA", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "Paczka dla Biznesu - Internet + Telefon", obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "CHOPIN NET SENIOR ”

 • Regulamin Promocji "PACZKA DLA BIZNESU” – Internet i Telefon

 • Regulamin Promocji "OSTRE PRZYSPIESZENIE”

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa KDR"

 • Regulamin promocji "Masakra Cenowa"

 • Regulamin Promocji "Szybki Biznes”

 • Regulamin promocji_Paczka światłowód

 • Regulamin promocji_Internet światłowód

 • Regulamin promocji_Nasza Paczka

 • Regulamin promocjo_Świąteczna paczka

 • Regulamin promocji "Chopin Mix KDR" obow. od 26.11.2018

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o._obowiązuje od 12.12.2018 _data publikacji 09.11.2018 r.

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Student 2018

 • Regulamin promocji - Chopin Net + 100 GB

 • Regulamin promocji - Chopin Net + 5 GB

 • Regulamin promocji - Chopin Mix

 • Regulamin promocji_Światłowód_biznes

 • Regulamin promocji_Paczka dla biznesu_Internet+Telefon

 • Regulamin promocji_Internet dla biznesu

 • Regulamin promocji_Światłowód paczka

 • HBO+HBO GO dla nowych Klientów

 • Regulamin promocji_Trzymaj z nami

 • Regulamin promocji_Szybki start

 • Dziecinnie Prosta promocja (tv, internet, tel) - obecni Klienci

 • Dziecinnie Prosta promocja (internet) - obecni Klienci

 • Dziecinnie Prosta promocja (tv, internet) - nowi Klienci

 • Dziecinnie Prosta promocja (internet) - nowi Klienci

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 10.01.2017 r. - data publikacji 01.12.2016

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 01.01.2017 r . - data publikacji 01.12.2016

 • Zimowa Promocja III

 • Zimowa Promocja IV

 • Zimowa Promocja na Start I

 • Zimowa Promocja na Start II

 • Regulamin promocji Wiosenna bez zobowiązań obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Regulamin promocji Wiosenna dla przedłużających obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Regulamin promocji Wiosenna Internet obowiązuje od 15.04.2016

 • Regulamin promocji Wiosenny rozkwit obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej Sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący 15.10.2015 - data publikacji od 01.10.2015

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 29.05.2015 r. - data publikacji 29.05.2015 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 25.12.2014 r. - data publikacji 24.12.2014 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 08.06.2014 r. - data publikacji 07.05.2014 r.

 • Regulamin świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin obowiązuje od dnia 22.06.2013 r.

 • Student_2017

 • Student

Regulaminy usług

 • Regulamin promocji "Mobil Net 2024"

 • Regulamin Jesienny Net

 • Regulamin Jesienny Net kontynuacja

 • Regulamin Jesienna Paczka

 • Regulamin Jesienna Paczka KDR

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Net"

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o

 • Regulamin bezpłatnego dostępu do Internetu "Free WiFi Nadmorski24.pl"

 • Regulamin bezpłatnego dostępu do Internetu "player nad morzem"

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Net

 • Regulamin promocji - Chopin Mobil + 100 GB

 • Regulamin promocji - Chopin Mobil + 5 GB

 • Regulamin promocji - Chopin Mobil - GB

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Net Biznes

Regulaminy Archiwum

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp. z o.o._obowiązuje od 12.12.2018

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 10.01.2017 r .

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 01.01.2017 data publikacji 01.12.16

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp_z_o.o._tekst_jednolity_po_zmianach_obowiązujący_od_15.102015r

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow_od_01.01.2017_do_09.01.2017 (1).pdf

 • CHopin_Mobil_Net_5GB (1)

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp. z o.o._obowiązuje od 12.12.2018 _data publikacji 09.11.2018 r.

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Regulamin promocji Chopin Mobil Net

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 10.01.2017 r . - data publikacji 01.12.20

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od dnia 01.01.2017 data publikacji 01.12.16

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp_z_o.o._tekst_jednolity_po_zmianach_obowiązujący_od_15.102015r-data_publikacji_01.10.2015r.pdf

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow_od_01.01.2017_do_09.01.2017 (1).pdf

 • CHopin_Mobil_Net_5GB

Regulaminy usług

 • Regulamin Promocji „FON DOMOWY 2024”

 • Regulamin promocji "Chopin Tel Stacjonarny"

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK

 • Regulamin Promocji paczka dla Biznesu

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o.

 • Regulamin Promocji "PACZKA DLA BIZNESU”

 • Regulamin promocji "Chopin Mix KDR"

 • Regulamin promocji_Telefon Startowy

Regulaminy archiwum

 • Regulamin promocji "Paczka dla Biznesu - Internet + Telefon", obow. od 01.09.2019

 • Regulamin Promocji "PACZKA DLA BIZNESU” – Internet i Telefon, obow. od 10.07.2019

 • Regulamin Promocji "PACZKA DLA BIZNESU” – Internet i Telefon

 • Regulamin promocji_Nasza Paczka

 • Regulamin promocjo_Świąteczna paczka

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp. z o.o._obowiązuje od 12.12.2018 _data publikacji 09.11.2018 r.

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_obow od 12.09.2018

 • Regulamin promocji_Paczka dla Biznesu_Internet+Telefon

 • Regulamin promocji_Światłowód paczka

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 10.01.2017 data publikacji 01.12.2016

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 01.01.2017 r. - data publikacji 01.12.2016

 • Regulamin promocji Wiosenna Internet obowiązuje od 15.04.2016 r.

 • Regulamin Świadczenia Usług Chopin Telewizji Kablowej Sp z o.o. tekst jednolity po zmianach obowiązujący 15.10.2015 - data publikacji od 01.10.2015

 • Regulamin Świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin tekst jednolity po zmianach obowiązujący od 08.06.2014 r. - data publikacji 07.05.2014 r.

 • Regulamin świadczenia Usług Telewizji Kablowej Chopin obowiązuje od dnia 22.06.2013

Regulaminy usługi

 • Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024"

 • Regulamin promocji "Paczka 3w1 2024 e-faktura"

 • Regulamin Promocji „FON MOBIL 2024”

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Tel"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Euro"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Euro"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil KDR"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior bez limitu"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Tel"

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Duet"

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK

 • Regulamin promocji "Szok cenowy"

 • Regulamin Promocji „CHOPIN TEL MOBIL”

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Euro

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Duet

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Senior

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Senior bez limitu

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Biznes

Regulaminy archiwum

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Tel" obowiązujący od 01.08.2022r.

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior" obowiązujący od 01.08.2022r.

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Euro" obowiązuje od 01.05.2022

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Euro" obowiązuje od 01.05.2022

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil KDR" obowiązujący od 01.05.2022 r.

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior bez limitu" obowiązuje od 01.05.2022

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Senior" obowiązujący od 01.05.2022

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Tel" obowiązujący od 01.05.2022

 • Regulamin promocji "Chopin Mobil Duet" obowiązujący od 01.05.2022

 • Regulamin Świadczenia Usług przez CHOPIN TK - obowiązuje od 22.11.2021

 • Regulamin promocji "Szok cenowy", obow. od 23.11.2020

 • Regulamin Promocji „CHOPIN TEL MOBIL” obow. od 23.11.2020

 • Regulamin_Świadczenia_Usług_Chopin_Telewizja_Kablowa_Sp z o.o._obowiązuje od 21.12.2020 _data publikacji 20.11.2020 r.

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Euro

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Duet

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Senior

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Senior bez limitu

 • Regulamin promocji_Chopin Mobil Biznes

 • Instrukcja prawidłowej instalacji i rejestracji produktów antywirusowych G DATA

 • MMS

 • Instrukcja ustawień MMS dla MaxCom MM720BB

 • Konfiguracja modemu Huawei E3531

 • Konfiguracja modemu Huawei E3372 LTE

 • Instrukcja konfiguracji internetu na urządzeniach z systemem Android

 • Wersja PDF: Parametry przeszukiwania kanałów

 • Instrukcja obsługi dekodera Globo HD XC1 • HD XC2

 • Instrukcja obsługi dekodera AC-8000 PVR FERGUSON (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi dekodera AC-8000HD FERGUSON (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi dekodera Ariva 100 cable (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi dekodera Technisat Digit K3X (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi dekodera Technisat HD-8C (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi odbiornika - Kaon K-220 (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi odbiornika - Homecast HC5101 (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi odbiornika - Technisat DIGIT MF4-K(wersja PDF)

 • Skrócona instrukcja uruchomienia odbiornika Technisat DIGIT MF4-K (wersja PDF)

 • Instrukcja obsługi dekodera - Arris VIP (wersja PDF)

Umowy

 • Regulamin przyłącza

 • Umowa Przyłącza

 • Wzór Umowy Abonenckiej o świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązuje do umów podpisanych od 22.11.2021 r.

 • Wzór Umowy Abonenckiej zawartej w lokalu Operatora obowiązuje do umów podpisanych od 21.12.2020 r.

 • Zgoda na obciążenie rachunku

 • Spory konsumenckie

 • Regulamin Usługi Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta eBOK

 • Informacja w sprawie warunków dostępu telekom. do sieci TK Chopin w zakresie usług zakańczania połączeń w stac. pub. sieci tele. TKC_data pub.12.03.20

 • Umowa o podłączenie do sieci telekomunikacyjnej

 • Wniosek o uzgodnienie branżowe

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI aplikacji FANA GO

Faktury

 • Formularz zgody na e-fakturę

Przyłącze do sieci

Chciałbyś mieć w swoim miejscu zamieszkania nasze usługi?

58 738 97 01

lub WYPEŁNIJ FORMULARZ

58 738 97 01
nasza infolinia jest czynna: 24h/7

Możesz zostawić też swój numer telefonu.
Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.